Algemene voorwaarden

1. Acceptatie van voorwaarden

Door u te abonneren op een betaalde dienst voor het bouwen van websites die wordt aangeboden door StudioWaas, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden die hierin worden uiteengezet. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u doorgaat met het abonnement.

 

2. Servicebeschrijving

StudioWaas biedt website-ontwikkelingsdiensten tegen betaalbare prijzen. Wij streven ernaar om uw website zo goed mogelijk te bouwen op basis van het pakket dat u uit onze prijstabel heeft geselecteerd.

 

3. Omvang van het werk

3.1 Acceptatie van het eindresultaat wordt als voltooid beschouwd wanneer StudioWaas alle in het geselecteerde prijspakket genoemde punten heeft opgeleverd, exclusief de optionele zaken. Voor eventuele extra functies of wijzigingen die niet in het gekozen pakket zijn inbegrepen, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

3.2 Studiowaas zal onmiddellijk beginnen met het bouwen van uw website nadat u de bestelling heeft geplaatst, tenzij het verzoek door Studiowaas als niet haalbaar wordt beoordeeld.

3.3 Studiowaas zal gebruik maken van de standaard gratis WordPress thema’s en plugins en zal redelijke ontwerpen maken zoals verwacht mag worden voor betaalbare prijzen.

3.4 Voor website pakketten streven we er naar om binnen 2 weken op te leveren. Dit kan echter later zijn in overleg als de klant geen deadline heeft of akkoord gaat met wat extra duur. Studiowaas zal haar best doen om dit openlijk met de klant te communiceren.

 

4. Aansprakelijkheid en beperkingen

4.1. StudioWaas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, omzetverlies of andere kosten die uw bedrijf maakt wanneer uw website uit de lucht is.

4.2. Wij hosten onze websites op Vimexx.com, en door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden van Vimexx.com met betrekking tot uptime en hostingdiensten.

4.3. Hoewel Studiowaas formeel eigenaar is van de website tijdens het abonnement, is de klant eindverantwoordelijk voor de teksten, uitingen en plaatjes die zich op de website bevinden. Dit om te voorkomen dat de schuld op Studiowaas wordt gelegd indien er ongepaste zaken op de website staan. Studiowaas probeert hier wel kritisch op te letten, zie ook punt 12.

5. Betalings- en restitutiebeleid

5.1. De betaling voor het website abonnement is verschuldigd volgens het overeengekomen schema, zoals beschreven in het geselecteerde prijspakket. De betaling dient maandelijks of jaarlijks vooraf te worden gedaan. De eerste maand dient u te betalen bij het plaatsen van de bestelling.

5.2. StudioWaas behoudt zich het recht voor om diensten op te schorten of te beëindigen indien de betaling niet volgens de overeengekomen voorwaarden is ontvangen.

5.3. Terugbetalingen worden alleen in overweging genomen in gevallen waarin StudioWaas er niet in slaagt de overeengekomen diensten te leveren volgens het geselecteerde prijspakket.

5.4 Studiowaas heeft het recht de prijzen te verhogen als zich inflatie voordoet. Studiowaas kan echter besluiten de prijzen niet te verhogen.

 

6. Verantwoordelijkheden van de klant

6.1. De klant stemt ermee in om tijdig alle noodzakelijke informatie, materialen en feedback te verstrekken om het ontwikkelingsproces van de website te vergemakkelijken.

6.2. StudioWaas is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door het niet tijdig verstrekken van de vereiste informatie of feedback door de klant.

 

7. Intellectuele eigendom

7.1. Na volledige betaling behoudt de klant het eigendom van de inhoud van de website, met uitzondering van de eigendomselementen van StudioWaas die in het ontwikkelingsproces worden gebruikt zoals de website componenten en design. In overleg kan de website na het abonnement wel worden overgenomen.

7.2. StudioWaas mag de voltooide website in haar portfolio en marketingmateriaal presenteren, tenzij de klant schriftelijk anders verzoekt.

 

8. Beëindiging van diensten

8.1 StudioWaas behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te beëindigen indien de opdrachtgever deze algemene voorwaarden schendt. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie plaats.

8.2 Abonnementen worden na afloop van de initiële periode automatisch verlengd. Klanten moeten communiceren als ze niet langer geabonneerd willen zijn, zodat het abonnement na de formele periode eindigt.

 

9. Wijzigingen in de voorwaarden

StudioWaas behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen, en voortgezet gebruik van onze diensten betekent aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 

10. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en alle daaruit voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

 

11. Marketing

Het bouwen van websites kan tekst in de voettekst bevatten die beschrijft dat de website ”Powered by Studiowaas” is. Dit helpt Studiowaas voor marketingdoeleinden. 

Door u te abonneren op onze website-ontwikkelingsdiensten, erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

 

12. Inhoud

Wanneer u zich abonneert op de dienst van StudioWaas, erkent u dat u geen ongepaste inhoud op uw website zult tonen. Dit verwijst naar seksuele, haatzaaiende of oplichtingsinhoud. StudioWaas mag bij het ontdekken van deze content geheel vrijblijvend uw abonnement opzeggen en uw website offline halen. Studiowaas zal de klant wel de kans geven om deze ongepaste informatie te verwijderen.

 

13. Hosting

StudioWaas maakt voor alle websites gebruik van hosting van www.Vimexx.nl. Daarom is de verwerkersovereenkomst van Vimexx van toepassing. Je leest het hier: https://www.vimexx.nl/Verwerkersovereenkomst-Vimexx-14-05-2018.pdf

Chat openen
Stel je vraag
Stel je vraag 👋